Sunday, May 13, 2012

Enam Darjat Nafsu II


AN-NAFSUL-MUTMAINNAH
Perjalannya beserta Allah.
Alamnya Alhaqiqatul Muhammadiyah
Sifatnya di martabat Ta’ayunul-Awwal iaitu martabat wahdah.
Tempatnya di Sirr
Halnya hati tetap kepada Allah.
         Wiridnya ialah sebahagian daripada rahsia-rahsia syariat atau batin ilmu syariat iaitu Makrifat Ilmu Hakikat.
         Sifatnya Aljud iaitu murah hati, tawakkal, tidak pemarah, beribadat, syukur, redha qadha Allah, sabar di timpa bala, berperangai seperti perangai nabi, patuh segala kata nabi dan perbuatannya.
Wiridnya ‘HAQQUN HAQQUN’ atau ‘YAA HAQQUN YAA HAQQUN’

AN-NAFSUR-RADHIYAH
Perjalanannya Fillahi Taala.
Alamnya Alamul-Lahud iaitu Alamudz-Dzat
Tempatnya dalam Sirrus-sirr (Rahsia dalam rahsia).
Jalannya fana’.
Inilah makam ‘LAA MAUJUDA ILLALLAH’
Tiada wirid.
          Sifat orang pada martabat ini membenci segala-gala selain Allah swt, Ikhlas kepada Allah, warak, lalai selain dari Allah, redha tanpa menentang, tenggelam dalam keindahan Allah yang mutlak.
          Keadaannya tidak menghalangnya menunjukkan orang ramai ke jalan kebajikan, dan mencegah dari melakukan kejahatan. Tiada siapa mendengar kata-katanya melainkan kata-katanya bermanfaat kepadanya. Sedangkan hatinya terus bulat dengan Syuhud akan Alamul Laahut dan Sirrus-sirr.
          Membanyak zikir ‘HAYYUN’ supaya masuk ke martabat nafsul mardhiyah dan sayugialah diperbanyakkan sebutannya beserta dengan (isim haiy) iaitu ‘ALWAHHAABUL FATTAA KHUL WAHIDUSSOMADU’

AN-NAFSUL MARDHIYAH
       Perjalanannya dengan Allah Taala iaitu mendapatkan ilmu daripada Allah dan pulang semula kepada makhluk setelah sampai kepada Allah untuk memberi Irsyad (petunjuk jalan) kepada makhluk iaitu membimbing kejalan menuju Allah.
Alamnya Alamul Ajsad.
Tempatnya di dalam Khafi.
Halnya Al-Hirah yang makbul.
Wiridnya Syariat,
          Sifatnya perangai yang baik dan meninggalkan segala-gala selain Allah, lemah lembut kepada semua orang, menunjuk jalan kepada manusia jalan-jalan berbuat kebajikan, memaafkan kesalahan orang, menyintai seluruh manusia, cenderung mengeluarkan dari kegelapan tabiat dan nafsu mereka kepada cahaya ruh mereka.
         Zikirnya ‘ISMULLAHIL QAYYUM’ atau ‘YAA QAYYUM YAA QAYYUM YA QAYYUM’
serta memperbanyakkan supaya berkesan pada hatinya.http://1khalifah.wordpress.com/2010/08/09/6-darjat-nafsu/

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...