Thursday, October 4, 2012

Antara amalan syurga


Dari Abu Hurairah radhiAllahu anhu berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

“Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah.”

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bersabda, “Siapakah hari ini yang mengantarkan jenazah orang yang meninggal?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah.”

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bertanya, “Siapakah di antara kalian yang hari ini memberikan makan pada orang miskin?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah.”

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bertanya kembali, “Siapakah di antara kalian yang hari ini telah menengok orang sakit?” Abu Bakar menjawab, “Saya, wahai Rasulullah.”

Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bersabda, “Tidaklah semua amal di atas terkumpul dalam diri seseorang melainkan ia akan masuk surga.” (HR. Bukhari)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...